Zmiany w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaktualizowało Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (nowa wersja z dnia 03.03.2018 r.) Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce O programie/Zapoznaj się z prawem i dokumentami . ...

Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Nagrodą dla zwycięzców będzie film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat...

Zaproszenie do odwiedzenia Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniach 23 - 25 marca 2018 r. podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do odwiedzenia Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniach 23 – 25 marca 2018 r. podczas Targów Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich (stoisko nr 83, Pawilon nr 15, parter) ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach PO WER 2014-2020 nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia pytania i odpowiedzi związane z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 ( wg stanu na dzień 28 lutego 2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej  www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 01.03.2018 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii...

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzywa do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie...

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy. ...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż publikuje aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok.  Załączniki ...

„Pożyczki na kształcenie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 1 lutego 2018 r. rozpoczął się kolejny nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Pożyczki na kształcenie", dzięki któremu można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25% umorzenia. Ogólnopolski projekt „Pożyczki na kształcenie" to pilotaż...

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień  (Dz. U. poz. 200) wprowadzono następujące zmiany: 1. w § 1 część wspólna...

Wyświetlanie 1 - 10 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10