Organizacja staży w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacja staży w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego: W związku z tym, że pracownik oddelegowany przez pracodawcę do opieki nad stażystami wykonuje dodatkowe zadania niewynikające z umowy o pracę, refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna za czas poświęcony na opiekę nad stażystami w ramach...

Aktualizacja "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 1.7)"

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż dokonano aktualizacji „ Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (wersja 1.7 obowiązująca od 28 września 2017 r.)   Główne modyfikacje wprowadzone ww. Instrukcji dotyczą jedynie...

Projekt standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do konsultacji zewnętrznych projektu Standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI) 2014-2020.   Głównym celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do udziału, zrozumienia, komunikowania się oraz skorzystania z efektów...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 ( wg stanu na dzień 1 października 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 02.10.2017 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii...

Konkurs Młodzi wiedzą o funduszach - VIII edycja

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ruszyła VIII edycja Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów.  Nagrody dla...

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące wymogów publikacji zapytań ofertowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące wymogów publikacji zapytań ofertowych. W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Szczegółowe informacje na temat aktualnych rekrutacji do projektów 1.1 i 1.2 POWER w województwie wielkopolskim

Szansa na start Jesteś młody i nie uczysz się, nie studiujesz, nie pracujesz? Szukasz swojej własnej drogi, ale wciąż nie wiesz, jaki zawód byłby odpowiedni dla Ciebie? Jeśli właśnie teraz myślisz o swojej przyszłości, to jesteś w odpowiednim miejscu! Od czego zacząć? Poniżej znajdziesz listę aktualnie dostępnych...

Interpretacja zmienionych zapisów w pkt 2 podrozdziału 6.13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację dotyczącą zmienionych zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 . W rozdziale 6.13 Podatek od towarów i...

Start projektu „Pożyczki na kształcenie”

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż rozpoczął się nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Pożyczki na kształcenie", dzięki któremu będzie można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25% umorzenia!   Ogólnopolski projekt „Pożyczki na kształcenie" to pilotaż nowej...

Aktualizacja „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż dokonano aktualizacji „ Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 112 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10