Zaproszenie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11-13 maja 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o trwających od 11 do 13 maja 2018 roku Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W tych dniach beneficjenci otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują pomysły...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 1 maja 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii...

Kwalifikowalność podatku VAT od dotacji dla uczestnika projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej treść stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. kwalifikowalności podatku VAT od dotacji dla uczestnika projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnim czasie unijne, jak i krajowe służby audytowe przeprowadziły szereg audytów programów operacyjnych...

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym PO WER 2014-2020  przedstawiła zaktualizowany harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok. Ww. dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu...

Sprawowanie opieki nad stażystą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie sprawowania opieki nad stażystą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Niezgodne z uregulowaniami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu ...

Przypomnienie o możliwości zapisania się do newslettera w ramach strony www.power.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o możliwości zapisywania się do NEWSLETTERA w ramach strony www.power.gov.pl, co umożliwi beneficjentom PO WER ciągły dostęp do najbardziej aktualnych wersji dokumentów. Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że wszystkie najnowsze wersje dokumentów programowych PO WER, w tym...

Trwają rekrutacje do projektów dla młodych!

Zgłoś się już dziś do projektów 1.1 i 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie wielkopolskim. Jesteś młody i nie uczysz się, nie studiujesz, nie pracujesz? Szukasz swojej własnej drogi, ale wciąż nie wiesz, jaki zawód byłby odpowiedni dla Ciebie? Jeśli właśnie teraz myślisz o swojej...

Komunikat w sprawie aktualizowania stron internetowych dotyczących aktualnych rekrutacji do projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca się z prośbą do wszystkich projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, aby na swoich stronach internetowych dotyczących projektu aktualizowali zamieszczane informacje o terminach rekrutacji uczestników. Powyższe dotyczy również...

Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wraz z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszeniem...

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018 roku wiceminister inwestycji i rozwoju, Pan Paweł Chorąży, podpisał jedenastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 178 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10