Zaproszenie do odwiedzenia Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniach 12-14 października 2018 r. podczas Poznań Game Arena 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do odwiedzenia   Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniach 12-14 października 2018 r. podczas Poznań Game Arena 2018 na Międzynarodowych Targach Poznańskich ...

Szansa na karierę zawodową w funduszach unijnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby, zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze wdrażania funduszy unijnych , do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WUP. Aktualne oferty pracy znajdują się pod linkiem: http://wup.poznan.ibip.pl/public/?id=83454 ...

Harmonogram naboru wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym PO WER 2014-2020  przedstawiła zaktualizowany harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok. Ww. dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu...

Zaprzestanie monitorowania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation

W związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation , czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca 2018 r. (Rozporządzenia dostępna jest na stronie: ...

Przejściowe problemy techniczne z załącznikami do ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, iż od dnia 06.08.2018 z przyczyn technicznych u niektórych użytkowników Bazy Konkurencyjności mogą wystąpić problemy z publikacją oraz edycją ogłoszeń, a także z umieszczaniem informacji o wynikach postępowania. Aby umożliwić użytkownikom umieszczanie zapytań ofertowych w Bazie...

Zaktualizowana wersja ADU_EFS - aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników//instytucji objętych wsparciem EFS. ...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER. Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone w SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Opis poszczególnych osi...

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim nr naboru POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP PO WER 2014-2020 wskazuje, iż lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18 znajduje się na stronie internetowej www.power.gov.pl

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 5 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na...

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwestii uchybień i nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania stron internetowych Beneficjentów PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwestii uchybień i nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania stron internetowych Beneficjentów PO WER 2014-2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach obowiązków koordynacji działań informacyjnych i promocyjnych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 211 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10