Efekty wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim (stan na dzień 31.03.2018 r.)