Lista danych adresowych biur projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim