Niedostępność SL2014 od 02.11.2018 (od 22:00) do 05.11.2018 (do 06:00)