Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwestii uchybień i nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania stron internetowych Beneficjentów PO WER 2014-2020