Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach PO WER 2014-2020 nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18